• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Tổng đài IP

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Tổng đài IP doanh nghiệp Tổng đài IP (hay còn gọi là tổng đài IP PBX, tổng đài VoIP) hiện đại ngày nay là một thiết bị truyền thông đa phương tiện sử dụng trên mạng LAN/WAN, có chức năng chuyển mạch các cuộc gọi giữa người dùng trong mạng nội bộ và mạng diện rộng dùng công nghệ VoIP. Là một sản phẩm công nghệ mới được xây dựng trên nền tảng phần cứng,...
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2020