• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Giải pháp phần mềm

Giải pháp công nghệ cho truyền thông quảng cáo
Giải pháp công nghệ cho truyền thông quảng cáo gồm: Hệ thống giám sát truyền thông quảng cáo ngoài trời (QCNT - OOH) theo thời gian thực. Công cụ đánh giá chất lượng QCNT, cung cấp dữ liệu cho vị trí quảng cáo ngoài trời.
Phần mềm quản lý hạ tầng mạng Viễn thông - CNTT
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2023