• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Tuyển dụng

20/04/2020
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Marketing Hạn nộp H/S: 30/6/2020
13/12/2021
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật Viễn Thông/CNTT Hạn nộp H/S: 30/6/2020
20/04/2020
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Văn phòng Hạn nộp H/S: 30/7/2019
13/12/2021
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kinh Doanh/Tư vấn bán hàng Thiết Bị Viễn Thông/CNTT Hạn nộp H/S: 30/6/2020 (Giải pháp điện nhẹ viễn thông, VoIP, thiết bị cáp quang)
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2023