• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Giải pháp đo kiểm, phân tích hệ thống mạng, dịch vụ Viễn thông, CNTT

Máy đo cáp quang
Máy đo cáp quang gồm các loại: máy đo quang OTDR, máy đo quang OTDR xWDM (CWDM và DWDM), máy đo công suất quang (Optical Power Meter), máy đo công suất quang mạng thụ động PON/GPON, máy phát công suất quang (Optical Light Source), máy phân tích kênh quang xWDM, máy phân tích phổ quang (Optical Spectrum Analyzer).
Mạng truyền dẫn
Đo kiểm truyền dẫn Viễn thông bao gồm các máy đo và phần mềm: máy đo xDSL, máy đo IP Ethernet, PDH/SDH, OTN, máy đo đồng bộ PTP, Syn-E, máy đo truyền hình cáp CATV, máy đo dịch vụ VoIP, IPTV, MPEG2; máy phân tích giao thức viễn thông (Protocol analyzer), máy đo mạng Wifi, máy đo Cable và Antenna.
Hiệu năng thiết bị, dịch vụ, an toàn thông tin hạ tầng mạng
Đo kiểm phân tích hiệu năng mạng và dịch vụ mạng Layer 2 ~ 7 bao gồm phần cứng + phần mềm: Máy đo và phân tích hiệu năng các thiết bị mạng Switch, Router, Firewall, Server, Mobile; Giả lập và phân tích mạng lõi viễn thông (IMS/Mobile Packet Core/Diameter/Wifi/NGN); Giả lập và phân tích lớp dịch vụ L4~L7: An toàn thông tin (malware, virus,...), các ứng dụng OTT (Skype, Viber,...), các phần mềm ứng dụng.
Kiểm thử ứng dụng, phần mềm và tối ưu hóa mạng
Bao gồm các thiết bị và phần mềm: Giả lập, mô phỏng hệ thống mạng LAN/WAN; giả lập và mô phỏng các ứng dụng OTT, Video; Phát lưu lượng L2~7 để kiểm thử tải