• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Giải pháp đo kiểm, phân tích hệ thống mạng, dịch vụ Viễn thông, CNTT

Mạng truyền dẫn
Hiệu năng thiết bị, dịch vụ, an toàn thông tin hạ tầng mạng
Kiểm thử ứng dụng, phần mềm và tối ưu hóa mạng
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2020