• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Máy đo mạng vô tuyến

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Máy phân tích giao thức Viễn thông Thiết bị phân tích giao thức viễn thông được thiết kế để bảo dưỡng, xử lý sự cố, giám sát chất lượng mạng di động và cố định cho các nhà cung cấp dịch vụ. Thiết bị này có thể thực hiện các phép đo phân tích, giám sát các giao thức tín hiệu và lưu lượng người dùng. Thiết bị hỗ trợ các giao diện TDM, Ethernet và các giao thức GSM/GPRS/EDGE/UMTS...
Máy phân tích mạng Vector VIA Echo là thiết bị đo tỷ số sóng đứng (SWR), khuếch đại tuyến tính (Linear Gain), suy hao (Loss), suy hao phản hồi (Return Loss), Log Gain, Vectored Impedance (Z), phân tích phổ (Spectrum Analyzer) với Phase Angle, Power Meter-analog and digital, Reactance, Frequency Domain Reflectometer (FDR), Resistance, Gamma Magnitude, Gamma Angle and...
Module đo Wifi - MTTPlus-900 Module MTTplus WiFi được thiết kế để khám phá (discovery), khảo sát (survey), tối ưu (optimization), đo kiểm và xử lý sự cố hệ thống mạng WiFi.