• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Máy phân tích giao thức Viễn thông

Máy phân tích giao thức Viễn thông
Thiết bị phân tích giao thức viễn thông được thiết kế để bảo dưỡng, xử lý sự cố, giám sát chất lượng mạng di động và cố định cho các nhà cung cấp dịch vụ. Thiết bị này có thể thực hiện các phép đo phân tích, giám sát các giao thức tín hiệu và lưu lượng người dùng. Thiết bị hỗ trợ các giao diện TDM, Ethernet và các giao thức GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE và IMS.