• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Máy đo truyền dẫn đa năng mạng đường trục RxT-1200

Máy đo truyền dẫn đa năng mạng đường trục RxT-1200
Máy đo truyền dẫn đa năng mạng đường trục RxT-1200 được thiết kế với 1 khe cắm, hỗ trợ nhiều module đo kiểm với các công nghệ khác nhau, bao gồm:
- Đo kiểm cáp quang (OTDR, OPM, VFL, LS): đo kiểm điểm đứt, điểm lỗi, suy hao, chiều dài cáp quang
- Đo kiểm PDH/SDH:  từ Nx64 tới STM256
- Đo kiểm IP Ethernet: từ 10/100/1000Mbps tới 400G
- Đo kiểm, phân tích phổ quang: OSA, xDWM (CWDM, DWDM)
- Đo kiểm OTDR xDWM (OTDR CWDM, OTDR DWDM)

TÀI LIỆU DATASHEET


 

Thông tin chi tiết sản phẩm