• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Máy đo công suất quang PON/GPON

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Máy đo công suất quang PON/GPON 10G - FX81 Máy đo công suất quang PON/GPON 10G - FX81 được thiết kế chuyên dùng để đo kiểm cho mạng quang thụ động PON/GPON/BPON/EPON/XG (S)-PON tới 10G. Máy đo công suất quang PON/GPON VeEX FX81 giúp người dùng đo kiểm tín hiệu quang hướng lên/hướng xuống ONU/OLT với khả năng hiển thị 3 bước sóng 1310nm, 1490nm, 1550nm đồng thời, cho các công việc thi công...
PON Optical Power Meter - FX80 FX80 là máy đo công suất quang được thiết kế đo kiểm mạng quang thụ động PON/GPON/EPON/BPON. Máy đo công suất quang PON/GPON FX80 có thể thực hiện đo đồng thời tín hiệu chiều xuống (downstream signals) tới ONT và chiều lên (upstream signals) tới OLT, cùng khả năng hiển thị 3 bước sóng 1310nm, 1490nm, 1550nm...