• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Mạng cáp quang

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Hệ thống giám sát mạng cáp quang Tính năng chính: Giám sát 24x7 mạng cáp quang. Sử dụng công nghệ OTDR và thiết bị chuyển mạch quang (optical switch) để đo kiểm, giám sát nhiều sợi quang đồng thời. Giám sát mạng cáp quang liên tục từ xa. Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả, quản lý các cảnh báo theo thời gian thực trên phần mềm quản lý tập trung.