• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Giả lập và mô phỏng hệ thống mạng

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Thiết bị giả lập, mô phỏng hệ thống mạng LAN/WAN Thiết bị mô phỏng, giả lập các thông số của 1 hệ thống mạng thực tế, như tạo các node mạng, các giao thức, các thông số gây suy giảm chất lượng như jitter, delay, ...  tạo các tuyến (link) để kiểm thử các ứng dụng phần mềm, hoặc tối ưu hóa hệ thống mạng.