• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Giả lập phát lưu lượng L2-7

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Thiết bị giả lập phát lưu lượng mạng L2-7 Thiết bị có chức năng giả lập các giao thức, ứng dụng và phát lưu lượng mạng từ lớp 2-7 với các giao diện điện/quang có tốc độ tối đa tới 400GbE. Thiết bị này dùng để đánh giá các phản ứng của thiết bị mạng khi thực hiện truyền dẫn các ứng dụng, hoặc kiểm tra mức độ chịu tải thực tế của...