• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Đo kiểm ứng dụng và an toàn thông tin

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Đo kiểm, phân tích hiệu năng an toàn thông tin hệ thống mạng - Spirent CyberFlood   Là giải pháp đo kiểm hiệu năng L4-7 hàng đầu thế giới, CyberFlood mô phỏng lưu lượng ứng dụng thực của người dùng để kiểm tra tính hợp lệ về an toàn thông tin, từ hệ thống mạng doanh nghiệp tới hệ thống mạng của nhà cung cấp dịch vụ. TestCloud là thành phần cốt lõi của CyberFlood, chứa 1 thư viện của 10,...
Đo kiểm, phân tích, đánh giá ứng dụng, hiệu năng bảo mật hệ thống mạng - Spirent Avalanche Spirent Avalanche™ Layer 4-7 cung cấp giải pháp đo kiểm hiệu năng các ứng dụng, dịch vụ, an toàn thông tin cho hạ tầng mạng, ứng dụng web, nền tảng điện toán đám mây/ảo hóa và dịch vụ triple play, OTT. Bằng công nghệ mô phỏng dữ liệu thực của người dùng, tình trạng mạng, phát lưu lượng tốc độ cao và phân tích tiên tiến,...