• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Đo kiểm mạng lõi di động, IMS, Diameter, Wifi

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Đo kiểm chức năng, hiệu năng mạng lõi di động, Wifi, IMS và Diameters - Spirent Lanslide Spirent’s Landslide™ cung cấp khả năng đo kiểm các chức năng, hiệu năng và khả năng thực thi của hệ thống mạng lõi di động là các node mạng. Spirent’s Landslide™ có khả năng giả lập control plane và lưu lượng của hàng triệu thuê bao qua mạng LTE, GSM, UMTS, eHRPD và Wi-Fi.   Hệ thống và dịch vụ sẽ được đo kiểm, đánh giá bao gồm:...