• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Đo kiểm mạng 5G

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Đơn giản hóa sự phức tạp và an toàn khi tiến tới mạng 5G Với giải pháp đo kiểm mạng 5G, Spirent giúp các nhà cung cấp dịch vụ đơn giản hóa công nghệ 5G bằng cách giảm thiểu độ phức tạp và tiết kiệm chi phí nghiên cứu, triển khai hạ tầng mạng, ứng dụng, từ đó chắc chắn rằng khi mạng 5G được vận hành thực tế sẽ tăng trưởng doanh thu mới, đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS), trải nghiệm khách hàng (QoE)....