• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Đo kiểm hiệu năng thiết bị và hệ thống mạng

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Phân tích hiệu năng mạng ảo hóa - Virtual Spirent Test Centre Spirent TestCenter Virtual là module phần mềm, hoạt động trên 1 máy ảo và máy chủ cung cấp khả năng đo kiểm hiệu năng mạng điện toán đám mây và  hạ tầng trung tâm dự liệu. Đây là tính năng mở rộng và bổ sung khả năng của Spirent TestCenter để đánh giá các tiêu chí chuẩn (benchmark) và tối ưu hóa hiệu năng hệ thống chuyển mạch ảo,...
Phân tích hiệu năng thiết bị mạng - Spirent Test Center Spirent TestCenter là giải pháp đo end-to-end để đánh giá hiệu năng thiết bị mạng và hệ thống mạng. Tập trung vào việc phân tích lớp 2 và lớp 3, các nhà cung cấp dịch vụ, hãng sản xuất thiết bị mạng, doanh nghiệp có mạng truyền dẫn riêng có thể sử dụng để đo kiểm, đánh giá chất lượng các thiết bị mạng, hệ thống mạng và thử nghiệm triển khai dịch...