• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Đo kiểm CD/PMD

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Máy đo tán sắc/phân cực quang CD/PMD - PF5000 PF5000 được thiết kế đo các thông số tán sắc (Chromatic Dispersion (CD)), phân cực (Polarisation Mode Dispersion (PMD)) và suy hao quang phổ (SA hoặc CD) để đánh giá chất lượng của cáp sợi quang khi sử dụng truyền thông tin quang có mật độ cao.