• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Phần mềm quản lý tập trung

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Phần mềm quản lý hệ thống, giám sát chất lượng dịch vụ VeEX's VeSion is a Cloud-Based, One System Platform, representing the next step in innovation for Network Monitoring. VeSion integrates RFmonitoring systems (Return and Forward), advanced DOCSIS Monitoring, DOCSIS Burst Demodulation, Sweep, Ethernet, MPEG, and Workflow and Asset management system, all under one umbrella. VeSion's one system...
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2020