• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Phần mềm quản lý tập trung

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Phần mềm quản lý hệ thống, giám sát chất lượng dịch vụ Phần mềm VeEX's VeSion được thiết kế với công nghệ điện toán đám mây (Cloud-Based), cung cấp một khả năng quản lý tập trung về tình trạng hoạt động của hệ thống giám sát và các cài đặt cho hệ thống, bao gồm các cảnh báo qua email, qua tin nhắn sms, phân quyền quản lý, tích hợp với các phần mềm khác,....   Phần mềm quản lý tập...