• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Máy phát công suất quang DWDM - FX87

Máy phát công suất quang DWDM - FX87
Máy phát công suất quang DWDM Tunable Laser Source (TLS) VeEX FX87 có khả năng phát công suất quang vào bất kỳ kênh nào chuẩn G.694.1 /50GHz trong phổ băng C.
Máy phát quang DWDM có thể dùng với các ứng dụng đo kiểm đầu cuối-đầu cuối (End to end) và chẩn đoán lỗi các thiết bị, linh kiện trong mạng quan thụ động mạng băng thông rộng và mạng trục.
Được tích hợp màn hình LCD rộng, Pin xạc Polymer Lion trong, máy phát quang FX87 cung cấp cho người dùng sự làm việc thoải mái cả trên hiện trường và trong phòng thí nghiệm.

TÀI LIỆU DATASHEET 

Thông tin chi tiết sản phẩm

ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2023