• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Máy phân tích mạng Vector

Máy phân tích mạng Vector
VIA Echo là thiết bị đo tỷ số sóng đứng (SWR), khuếch đại tuyến tính (Linear Gain), suy hao (Loss), suy hao phản hồi (Return Loss), Log Gain, Vectored Impedance (Z), phân tích phổ (Spectrum Analyzer) với Phase Angle, Power Meter-analog and digital, Reactance, Frequency Domain Reflectometer (FDR), Resistance, Gamma Magnitude, Gamma Angle and more.