• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Mạng truyền dẫn đa dịch vụ

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Hệ thống giám sát chất lượng đa dịch vụ VeEX® RTU is a Remote Test Unit for Testing and Preventive Monitoring of multi-service transport infrastructures, reducing Mean Time To Repair (MTTR).
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2020