• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Mạng truyền dẫn đa dịch vụ

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Hệ thống giám sát chất lượng đa dịch vụ Giải pháp hệ thống giám sát đa dịch vụ từ VeEX bao gồm phần mềm quản lý tập trung Vision, các thiết bị giám sát (RTU) và các module tương ứng với hạ tầng mạng, bao gồm: - Giám sát mạng cáp quang - Giám sát mạng truyền hình cáp (CATV/DOCSIS) - Giám sát mạng Metro Ethernet Lợi ích quan trọng nhất khi sử dụng hệ thống giám sát mạng đa dịch vụ là giảm...