• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Hoạch định kế hoạch, đánh giá vị trí, dữ liệu cho truyền thông OOH

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Bộ công cụ hoạch định kế hoạch, đánh giá vị trí, dữ liệu truyền thông OOH Các chiến dịch quảng cáo về sản phẩm, nhãn hàng qua loại hình truyền thông OOH là phương thức rất hiệu quả để tiếp xúc tới nhóm người tiêu dùng, nhưng làm thế nào để các nhà quảng cáo (Brands, Advertisers, Agencies) có thể thực hiện được các chiến dịch một cách hiệu quả, đúng thời điểm, tiết kiệm được các chi phí về nhân sự, thời gian,...? ...
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2020