• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Hệ thống giám sát trải nghiệm khách hàng (CEM)

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Hệ thống giám sát trải nghiệm khách hàng (CEM) CEM (Customer Experience Management) là giải pháp quản lý toàn diện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, có khả năng thu thập, phân tích dữ liệu từ các thiết bị mạng có sẵn trong hệ thống cần giám sát, bao gồm các probe, thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối của người sử dụng, từ đó cung cấp các đánh giá, báo cáo chi tiết. Hệ thống giám sát...