• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Giám sát truyền thông quảng cáo theo ngành hàng và đối thủ cạnh tranh

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Giám sát quảng cáo theo ngành hàng và đối thủ cạnh tranh Giám sát truyền thông quảng cáo OOH các đối thủ cạnh tranh theo ngành hàng là giải pháp phần mềm được thiết kế trên nền tảng điện toán đám mây được kết hợp với dịch vụ giám sát OOH rộng khắp trên toàn quốc. Các thông tin yêu cầu của mỗi chiến dịch được cập nhật liên tục với các báo cáo chi tiết về thị phần của mỗi thương hiệu hoặc nhãn hàng, số...
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2023