• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Giám sát truyền thông quảng cáo OOH

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Giám sát truyền thông quảng cáo OOH Hệ thống giám sát truyền thông, quảng cáo OOH được thiết kế trên nền tảng điện toán đám mây, tự động hóa việc thực hiện giám sát các biển quảng cáo OOH theo lịch trình, thông báo qua email, báo cáo về tình trạng vật liệu, cấu trúc, cách bố trí, tầm nhìn, đèn, chất lượng lắp đặt,.... giúp các nhà quảng cáo (Brands, Advertisers), các đại lý...
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2023