• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Giám sát mạng viễn thông cố định và di động E2E

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Giám sát mạng viễn thông cố định và di động E2E Network service providers that are implementing and operating rapidly evolving mobile infrastructure technologies such as “Any-G” including LTE, RAN, IoT, Wi-Fi back-haul or HetNet are challenged to assure customer experience quality, machine-to-machine (IoT) communication , infrastructure reliability, keep up with the speed of...