• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Giám sát hệ thống mạng IT, ISP, CSP

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Giám sát hạ tầng và ứng dụng mạng IT/ISP Hệ thống được xây dựng trên phần mềm và phần cứng, thực hiện giám sát toàn diện hoạt động hạ tầng mạng, tình trạng của từng thiết bị mạng, lưu lượng mạng, các ứng dụng, bắt các gói tin, phân tích, báo cáo. Hệ thống giám sát giúp các kỹ sư IT nắm bắt được khả năng khả dụng tài nguyên hiện tại của các thiết bị hạ tầng mạng, hiệu năng các ứng dụng,...