• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Giám sát GNSS đa tần số

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
GNSS Multi-Frequency Interference Detection and Analysis Solution Because intentional or unintentional Radio Frequency Interference (RFI) are impacting GNSS performance, knowing your RF environment is critical. Spirent GSS200D is a truly end-to-end solution that builds up a complete picture of interference activity at site of interest. It continuously monitors the GNSS frequency bands for interference, captures...