• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Giám sát chất lượng trung tâm chăm sóc khách hàng (Contact Center)

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Giám sát chất lượng trung tâm chăm sóc khách hàng (Call Center) Các doanh nghiệp luôn yêu cầu chất lượng đàm thoại cao khi giao tiếp nội bộ, cũng như với khách hàng của mình để nâng cao hiệu quả công việc kinh doanh, đây là những thách thức cho các nhà cung cấp dịch vụ trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ voice (voice QoS). Trong xu hướng lưu lượng IP tăng không ngừng, các vấn đề về rớt cuộc gọi, mất gói tin...