• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Đo lường, đánh giá vị trí, dữ liệu cho truyền thông quảng cáo OOH

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Đo lường lưu lượng giao thông cho truyền thông quảng cáo Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, việc thu thập và phân tích dữ liệu lưu lượng truy cập của nhóm người tiêu dùng có thể đánh giá được hiệu quả của các chiến dịch truyền thông và hiệu quả đầu tư các vị trí đặt bảng quảng cáo. Dữ liệu này đồng thời tạo ra những thông tin chi tiết quan trọng thúc đẩy cải thiện...
Phần mềm đánh giá vị trí quảng cáo OOH, cung cấp dữ liệu traffic xung quanh vị trí quảng cáo OOH Phần mềm đánh giá vị trí quảng cáo OOH và đo lường dữ liệu Traffic xung quanh vị trí quảng cáo được thiết kế, vận hành trên nền tảng điện toán đám mây, là giải pháp tuyệt vời nâng cao hiệu quả truyền thông cho các nhà quảng cáo/chủ nhãn hàng (Advertisers, Brands) và nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo (Vendors). Bộ công cụ là trợ thủ đắc lực giúp...
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2023