• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Đo kiểm định vị, dẫn đường và thời gian

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Đo kiểm định vị, dẫn đường và thời gian Giải pháp đo kiểm, mô phỏng các chức năng định vị, dẫn đường, thời gian là công cụ cần thiết để có thể phát triển 1 hệ thống GPS/GNSS cho các ứng dụng nghiên cứu, không gian, quân sự hoặc các ứng dụng có yêu cầu độ chính xác cao khác.  Spirent có khả năng cung cấp toàn diện 1 gói giải pháp cho khách hàng, bao gồm từ việc tư vấn...