• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực Viễn thông, CNTT

24/11/16 04:11:34 Lượt xem: 1694
Bên cạnh việc sử dụng các nguồn lực nội bộ để đảm bảo cho hệ thống mạng hoạt động ổn định, liên tục, tối ưu hóa hiệu năng. Thì các nhà mạng và các doanh nghiệp SMEs có mạng Viễn thông, CNTT còn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ kỹ thuật thuê ngoài trong việc phân tích, đo kiểm, thử nghiệm hạ tầng mạng truyền dẫn và đánh giá các phần cứng, phần mềm, dịch vụ mới trước khi chính thức đưa vào vận hành kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho người dùng cuối. Escom có kinh nghiệm trong việc tư vấn, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho các yêu cầu này, bao gồm cung cấp các công cụ phân tích, đo kiểm và các chuyên gia để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, kèm theo các báo cáo chi tiết và khuyến nghị tối ưu hệ thống theo yêu cầu của khách hàng.
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2023