• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Dịch vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ

24/11/16 04:11:19 Lượt xem: 1716
Escom có kinh nghiệm trong việc tổ chức các khóa đào tạo, chuyển giao công nghệ theo các dự án mà công ty triển khai. Bên cạnh đó, Escom hợp tác với các hãng sản xuất thiết bị danh tiếng, các hãng cung cấp các dịch vụ về đào tạo có uy tín trên thế giới trong lĩnh vực Viễn thông, CNTT để tư vấn, thực hiện giảng dạy các khóa học nâng cao về nghiệp vụ cho khách hàng theo yêu cầu.
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2023