• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Danh mục sản phẩm

Giải pháp đo kiểm Viễn thông, CNTT gồm các loại: Máy đo cáp quang (máy đo OTDR, máy đo công suất thu phát quang); Máy đo truyền dẫn mạng đường trục, truy nhập (máy đo luồng FE/GE, máy đo luồng E1, máy đo PDH/SDH, máy đo Ethernet tới 400G, máy đo triple play); Máy đo truyền hình cáp CATV; Máy đo hiệu năng thiết bị mạng Viễn thông/CNTT (máy đo mạng IP lớp 2~ lớp 7, mạng lõi di động 3G/4G/5G, máy đo hiệu năng lớp ứng dụng, an toàn thông tin mạng).
Thiết bị mạng và Viễn thông bao gồm các sản phẩm: switch mạng, switch quang, converter quang, thiết bị Wifi, tổng đài IP PBX, điện thoại IP Phone, thiết bị VoIP, camera ip giám sát, đầu ghi hình chuyên dùng cho doanh nghiệp SMEs.
Giải pháp giám sát chất lượng hạ tầng mạng gồm: mạng cáp quang; mạng IP/Ethernet; hiệu năng thiết bị, ứng dụng, dịch vụ mạng viễn thông, mạng IT; trải nghiệm khách hàng (QoE)
Giải pháp phần mềm chuyển đổi số hóa cho các doanh nghiệp, tổ chức: quản lý tài sản, quản lý dự án, quản lý dữ liệu tập trung, ... trong lĩnh vực truyền thông, viễn thông, công nghệ thông tin.
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2023