• GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  Đảm bảo chất lượng truyền dẫn và độ tin cậy cho mạng thế hệ mới
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DOANH NGHIỆP
  Tối ưu hóa hiệu năng và độ tin cậy cho hệ thống mạng 
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY
  Đo kiểm hiệu năng, chức năng và khả năng của hệ thống mạng Mobile, Wi-Fi, IMS và Diameter
 • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

RF/Microwave và Satellite

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Máy phân tích mạng Vector VIA Echo Testing good for SWR, Linear Gain or Loss, Return Loss, Log Gain or Loss, Vectored Impedance (Z), Spectrum Analyzer with Phase Angle, Power Meter-analog and digital, Reactance, Frequency Domain Reflectometer (FDR), Resistance, Gamma Magnitude, Gamma Angle and more.  
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO