• GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  Đảm bảo chất lượng truyền dẫn và độ tin cậy cho mạng thế hệ mới
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DOANH NGHIỆP
  Tối ưu hóa hiệu năng và độ tin cậy cho hệ thống mạng 
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY
  Đo kiểm hiệu năng, chức năng và khả năng của hệ thống mạng Mobile, Wi-Fi, IMS và Diameter
 • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Hệ thống hỗ trợ kinh doanh/vận hành và giám sát mạng, dịch vụ, trải nghiệm khách hàng

Giám sát hạ tầng truyền dẫn
Hỗ trợ kinh doanh/vận hành và giám sát mạng, dịch vụ, trải nghiệm khách hàng
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO