• GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  Đảm bảo chất lượng truyền dẫn và độ tin cậy cho mạng thế hệ mới
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DOANH NGHIỆP
  Tối ưu hóa hiệu năng và độ tin cậy cho hệ thống mạng 
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY
  Đo kiểm hiệu năng, chức năng và khả năng của hệ thống mạng Mobile, Wi-Fi, IMS và Diameter
 • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Phần mềm quản lý tập trung

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Phần mềm quản lý hệ thống, giám sát chất lượng dịch vụ VeEX's VeSion is a Cloud-Based, One System Platform, representing the next step in innovation for Network Monitoring. VeSion integrates RFmonitoring systems (Return and Forward), advanced DOCSIS Monitoring, DOCSIS Burst Demodulation, Sweep, Ethernet, MPEG, and Workflow and Asset management system, all under one umbrella. VeSion's one system...
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO