• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Module đo truyền dẫn/đồng bộ đa dịch vụ- RxT3000

Module đo truyền dẫn/đồng bộ đa dịch vụ- RxT3000
RXT-3000 là module đo đa dịch vụ cho mạng  OTN, SDH, SONET, PDH, DSn, module được tích hợp các tùy chọn tính năng để đo kiểm Mobile Backhaul như SyncE, 1588v2 PTP, Carrier Ethernet, Fibre Channel and CPRI/OBSAI testing.
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO