• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Module đo truyền dẫn đa dịch vụ 100G - RxT6000

Module đo truyền dẫn đa dịch vụ 100G - RxT6000
Module RXT-6000 sử dụng công nghệ mới nhất "pluggable physical interfaces",  sử dụng để đo kiểm cho công tác bảo dưỡng, lắp đặt các mạng Ethernet, Fibre Channel, OTN và SDH/SONET tốc độ tới 100 Gbps. 
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO