• GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  Đảm bảo chất lượng truyền dẫn và độ tin cậy cho mạng thế hệ mới
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DOANH NGHIỆP
  Tối ưu hóa hiệu năng và độ tin cậy cho hệ thống mạng 
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY
  Đo kiểm hiệu năng, chức năng và khả năng của hệ thống mạng Mobile, Wi-Fi, IMS và Diameter
 • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Hệ thống giám sát trải nghiệm khách hàng (CEM)

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Hệ thống giám sát trải nghiệm khách hàng (CEM) The InTouch software is a uniquely comprehensive customer experience and service quality management solution, able to aggregate and analyse data from a wide eco-system of existing sources, including probes, network equipment and end user devices, as well as from carriers’ business systems that handle processes such as trouble ticketing. Processing...
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO