• GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  Đảm bảo chất lượng truyền dẫn và độ tin cậy cho mạng thế hệ mới
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DOANH NGHIỆP
  Tối ưu hóa hiệu năng và độ tin cậy cho hệ thống mạng 
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY
  Đo kiểm hiệu năng, chức năng và khả năng của hệ thống mạng Mobile, Wi-Fi, IMS và Diameter
 • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Giám sát, phân tích thông tin truyền thông

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Giám sát, phân tích thông tin truyền thông Products & brands promotion campaigns, public relation events on the media is a great way to reach the customers, but how do you measure and manage the effectiveness of your media strategy, your business decision on time? Our software solution provides you the tools to collect the data, analysis, comparison with intelligent dashboard in...
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO