• GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  Đảm bảo chất lượng truyền dẫn và độ tin cậy cho mạng thế hệ mới
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DOANH NGHIỆP
  Tối ưu hóa hiệu năng và độ tin cậy cho hệ thống mạng 
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY
  Đo kiểm hiệu năng, chức năng và khả năng của hệ thống mạng Mobile, Wi-Fi, IMS và Diameter
 • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Ethernet tốc độ cao

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Ethenet tốc độ cao Spirent’s High Speed Ethernet (HSE) 400G, 200G, 100G, 50G, 40G, 25G, and 10G portfolio allows you to quickly and confidently launch products and services dependent on the emerging cost-effective, high speed and high density technologies. Lead the deployment and transform your network with Spirent’s industry-leading products and services.
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO