• GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  Đảm bảo chất lượng truyền dẫn và độ tin cậy cho mạng thế hệ mới
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DOANH NGHIỆP
  Tối ưu hóa hiệu năng và độ tin cậy cho hệ thống mạng 
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY
  Đo kiểm hiệu năng, chức năng và khả năng của hệ thống mạng Mobile, Wi-Fi, IMS và Diameter
 • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Đo kiểm, phân tích hệ thống mạng, dịch vụ Viễn thông, CNTT

Mạng truyền dẫn
Hiệu năng thiết bị, dịch vụ, an toàn thông tin hạ tầng mạng
Phát triển ứng dụng, phần mềm
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO