• GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG MẠNG, THIẾT BỊ MẠNG, DỊCH VỤ
    Tư vấn, cung cấp các giải pháp sản phẩm và dịch vụ cho mạng thế hệ mới
  • GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ MẠNG DOANH NGHIỆP
    Cung cấp các giải pháp đo kiểm, đánh giá hiệu năng, chức năng, ứng dụng của hệ thống mạng truyền dẫn, di động và không dây
  • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
    Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

Danh mục sản phẩm

Fiber Optics - Transport/Metro/Core - Broadband/FTTx/Triple Play - CATV/CMTS Performance, Switch, Router, Firewall, Server, eNodeB, EPC, IMS, Diameter, Networks, Mobile Devices, Applications, Security, Location, Navigation, Timing
Solutions for Time and Frequency, Location, Navigation, Switches, Router, Server, Firewall, Multiplexer, Power Equipment, Software and System Integration
Media Audience Measurement, Media Data Analytics, Media Emulation & Evaluation, Media Research & Planning , Media Real-time Monitoring & Reporting, Opinion Polling.
Network, Device, Application Monitoring and Customer Experience Management
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO