• GIẢI PHÁP CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
  Đảm bảo chất lượng truyền dẫn và độ tin cậy cho mạng thế hệ mới
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DOANH NGHIỆP
  Tối ưu hóa hiệu năng và độ tin cậy cho hệ thống mạng 
 • GIẢI PHÁP CHO MẠNG DI ĐỘNG VÀ KHÔNG DÂY
  Đo kiểm hiệu năng, chức năng và khả năng của hệ thống mạng Mobile, Wi-Fi, IMS và Diameter
 • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
  Phân tích, giám sát hệ thống mạng và chất lượng dịch vụ

5G

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
5G - Evolutionary. Revolutionary. In the years ahead, the evolution to 5G will take us beyond today’s 4G LTE mobile networks to the next generation of faster speeds, greater capacity, lower latency, reduced energy requirements, advanced multi-antenna technologies, a new air interface and more. Yet it will also bring a revolutionary and inventive generation of real-time...
ESCOM CO.,LTD @ 2006 - 2015
Thiết kế bởi VINNO